Bli medlem

Medlemskap

Etter lov om personvern (GDPR) fra 25. mai 2018 vil vi informere om at du ved innmelding samtykker at forbundet kan benytte personopplysninger til medlemsblad, forbundsnytt, invitasjoner og medlemslister som sendes ut til tillitsvalgte


Ordinært medlemskap, tilknyttet lokallag eller direkte til forbundetkr 550,-
Medlemskap nye medlemmer innmeldt etter 1. juli (andre halvår)kr 275,-
Medlemsbladet “Kvinner&familie” følger medlemskapet
Husstandsmedlem, samme adresse som hovedmedlem, mottar ikke medlemsbladkr 100,-
Juniormedlem, 0-18 år, mottar ikke medlemsbladkr 100,-
 

Medlemstype Pris
Ordinært medlemskap 275,00 Til Innmelding
Husstandsmedlem 100,00 Til Innmelding
Juniormedlemsskap 100,00 Til Innmelding