Bli medlem

Medlemskap

Etter lov om personvern (GDPR) fra 25. mai 2018 vil vi informere om at du ved innmelding samtykker at forbundet kan benytte personopplysninger til medlemsblad, forbundsnytt, invitasjoner og medlemslister som sendes ut til tillitsvalgte


Ordinært medlemskap, tilknyttet lokallag eller direkte til forbundetkr 550,-
Medlemskap nye medlemmer innmeldt etter 1. juli (andre halvår)kr 275,-
Medlemsbladet “Kvinner&familie” følger medlemskapet
Husstandsmedlem, samme adresse som hovedmedlem, mottar ikke medlemsbladkr 100,-
Juniormedlem, 0-18 år, mottar ikke medlemsbladkr 100,-
 

Ordinært medlemskap
Pris: 550

Husstandsmedlem
Pris: 100

Juniormedlemsskap
Pris: 100